Doctar - Mederi

Mederi Doctar

“Als de administratie grotendeels wegvalt kan dat ook een groot deel ergernis bij de arts wegnemen waardoor die weer meer tijd heeft voor het medische werk.„ “Broodnodig, want 1/7e van het werk van de huisarts bestaat nu al uit papierwerk„ “Heel de complexiteit in de nomenclatuur hebben we samen met E2 Partners en testgebruikers grondig verwerkt.„ “De keuze voor softwareontwikkelaar E2 Partners werd al snel vastgelegd na een verkennende ronde bij de stakeholders, de verschillende bestaande tarificatiediensten en softwarebouwers„

Lees het persbericht van Datanews October 2013

De Doctar oplossing van Mederi is een website- en tablet oplossing die op een eenvoudige manier ter beschikking wordt gesteld aan huisartsen.

Met deze oplossing kunnen huisartsen de uitgevoerde prestaties van hun patiënten, die met het 3de-betalersysteem werken, laten afrekenen op elektronische wijze en zo hun honoraria ontvangen via een tarificatiedienst waarbij aan de wettelijke, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen voldaan worden.

Voor deze dienstverlening wordt een percentage van de afrekening van de honoraria ingehouden door Mederi bij de uitbetaling aan de huisarts. De oplossing is eenvoudig in gebruik en vergt geen technische vaardigheden van de huisarts.

Een tablet wordt ter beschikking gesteld aan de huisarts vanaf het moment dat deze inschrijft op het 3de betalersysteem.

Voor de identificatie van de patiënt wordt er o.a. gebruik gemaakt van een e-ID kaart in de web oplossing om zo de gegevens van de patiënt in te lezen.

De e-ID kaart wordt ook aangewend om een huisarts aan te melden in de web oplossing.

Erik Huygh, Managing Partner E2 Partners

Voor de realisatie van dit project hebben we onderscheid gemaakt tussen de algemene projectaanpak, die we gebaseerd hebben op PMBOK en Prince2, en de aanpak van de uitvoeringsfase daarin. Deze uitvoering gebeurt volgens de Scrum methodologie.

PMBOK en Prince2 zijn twee gevestigde project management methodologieën die een vooraf gedefinieerd kader bieden om een project in goede banen te leiden. Ondanks het feit dat dit twee verschillende methodologieën zijn, vertonen ze ook veel overeenkomsten. Omdat wij de mening toegedaan zijn dat één beste methodologie niet bestaat, kiezen we uit de best practices van beide waarbij vooral de PMBOK als leidraad genomen werd met Prince 2 elementen indien relevant. De PMBOK en Prince2 worden, in dit project, gebruikt voor high level project management.

Op een “dieper niveau”, de ontwikkeling, werd gebruik gemaakt van de Scrum methodologie. Dit omdat de sterkte van PMBOK en van Prince2 liggen bij high level project management en de sterkte van Scrum bij projectmanagement gericht op ontwikkeling. Beide methodologieën PMBOK/Prince2 en Scrum kunnen perfect gecombineerd worden om een zo efficiënt mogelijke begeleiding van het project mogelijk te maken.

Mijn bevindingen voor het Mederi project zijn dat niet alles op voorhand functioneel dient uitgeschreven te worden maar dat de klant wel telkens graag weet welk budget ze voor iedere deeluitvoering dient te reserveren. Belangrijk is om te blijven hameren op de IT steunpilaren om een project te kunnen uitoefenen binnen scope en budget.

Paul De Wilde, Solution Architect E2 Partners

Voor de identificatie van de patiënt wordt er o.a. gebruik gemaakt van een e-ID kaart om zo de gegevens van de patiënt in te lezen alsook het digitaal ondertekenen van pdf bestanden.

We hebben zelf een uitbreidbaar framework gebouwd met MVC 3 en entity framework. Om de separation of concern te verzekeren hebben we gebruik gemaakt van het repository pattern.

De applicatie is modulair opgebouwd met als doelstelling eventuele uitbreidbaarheid naar andere zorgsectoren mogelijk te maken.

Kurt Claus, Solution BuilderMaarten De Jonghe, Solution Builder