Enterprise Architectuur

Toen de Groningers J.B Wolters en A. Kluwer bijna 180 jaar geleden hun handel opstartten, konden zij zich onmogelijk inbeelden welke positie hun beider ondertussen eengemaakt bedrijf zou innemen in 2013. Actief in ruim 150 landen, verspreid over de ganse wereld met een team van meer dan 19.000 mensen. Kluwer België maakt deel uit van deze groep.

De business van Kluwer verschilt fundamenteel niet van wat 180 jaar terug werd gedaan: gespecialiseerde informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon brengen. Hoe dit gebeurt en in welke vorm is echter fundamenteel veranderd. Het hoeft geen betoog dat de online wereld het business model danig heeft beïnvloed.

E2 Partners werd aangezocht om hierin mee te denken.

Eén van de kernopdrachten van Kluwer bestaat uit het ondersteunen van juridische, financiële en veiligheidsprofessionals door het aanbieden van tools en betrouwbare informatie waar en wanneer ze die nodig hebben, aangepast aan hun voortdurend veranderende context. De huidige en toekomstige technologische evoluties zorgen voor een alsmaar groeiende variatie in publicatiemiddelen en gebruikersverwachtingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Kluwer beroep gedaan op E2Partners.


Kluwer is een bedrijf in volle transitie, zowel op het vlak van productportfolio als de vele redactionele, administratieve en productieprocessen. Om dit veranderingsproces gestructureerd te laten verlopen, heeft E2Partners bijgedragen aan een architecturale toekomstvisie voor onze vele, complexe Content managementsystemen en de end-to-end bedrijfsprocessen die daar gebruik van maken. Ze hebben eveneens hun schouders gezet onder enkele gerelateerde strategische initiatieven, zoals de uitbouw van mobiele kanalen, integratie van klantengegevens doorheen verschillende informatiesystemen en het evolueren naar een lean en agile werking.


Op korte tijd is E2Partners een betrouwbare, degelijke partner gebleken die met hun ‘getting the job done’ mentaliteit en medewerkers een beduidende impact gehad heeft op de werking van de organisatie

Stijn Decneut, Content Solutions Manager van Kluwer

Kluwer is een bedrijf met naam en faam. Een wereld speler met een prima basis in de publishing en software wereld. De stap naar een volledig digitaal product aanbod is volop bezig, wat de nodige verandering in het IT landschap met zich meebrengt. Vanuit E2 Partners hebben we deze transitie mee kunnen opstellen en begeleiden op verschillende vlakken. Zo hebben we mee kunnen werken aan de mobile en eBook strategie, alsook aan de IT rationalisering die aan de basis ligt van het toekomstige semantische web.


Als Enterprise Architect is het een gedroomde omgeving met vele strategische uitdagingen. Er zijn goede en vooral slimme mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Dit maakt dat het bedrijf kan en wil veranderen wat het eens zo aangenaam maakt om als partner mee samen te mogen werken.

Erik Lenaerts, Enterprise Architect E2 Partners & Unit Manager van 2Improve Erik Lenaerts, Enterprise Architect